Go to top

Multimax 30 Ultra

Multimax 30 Ultra is een isolatieplaat bestemd voor thermische isolatie van spouwmuren waar een hoge isolatiewaarde vereist is en waar zeer weinig spouwruimte aanwezig is. Multimax 30 Ultra is hét absolute topproduct van Isover voor spouwmuurisolatie.

Productinformatie

Productomschrijving
Stevige, vormvaste glaswol isolatieplaat voor de spouwmuur. Het product is aan de voorkant afgewerkt met een speciaal gecoate, geperforeerde aluminium reflectie folie voor een optimale isolatie. Daarnaast is het een door de samenstelling een prettig te verwerken plaat.

Toepassing
Isover Multimax 30 Ultra is bestemd voor het thermisch isoleren van spouwmuren, waar een hoge isolatiewaarde is vereist en waar zeer weinig spouwruimte aanwezig is. Om optimaal gebruik te maken van de thermische isolatievoordelen dient Multimax 30 Ultra te worden toegepast in een niet-geventileerde spouwmuur met een luchtspouw van minimaal 20mm.

Assortiment

* R-waarde is inclusief invloed van aluminiumfolie.

Verpakking
Multimax 30 Ultra wordt geleverd in pakken op pallets. De pallets zijn voorzien van weerbestendige folie en kunnen buiten op de bouwplaats worden opgeslagen.

Milieu & duurzaamheid
Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.

Milieuzorg productieproces
Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt voor meer dan 75% gebruik gemaakt van gerecycled glas. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.
 
Recycling
Isover beschikt over efficïente recyclingsinstallaties. Voor het retourneren naar Isover van glaswol restmateriaal afkomstig van de bouwplaats stelt Isover recycle zakken ter beschikking (Let op: Hier zijn kosten aan verbonden). Ook is er een pallet-retoursysteem. Neem hiervoor contact op met uw Isover dealer.

Isover glaswol kan in principe een oneindig aantal keren worden gerecycled tot nieuw isolatiemateriaal. Isover werkt er bovendien voortdurend aan om haar emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar water- en energieverbruik te verminderen.

Voordelen

 • Zeer dunne spouwisolatie
  Met de zeer dunne isolatieplaat Multimax 30 Ultra is een hoge isolatiewaarde haalbaar. In een traditionele spouwmuurconstructie met RVS ankers is een plaatdikte van slechts 137 mm voldoende voor een Rc ≥ 5 m².K/W.
   
 • Eenvoudige verwerking
  Multimax 30 Ultra heeft een eenvoudige, zeer prettige en strakke verwerking. De isolatieplaat is tevens voorzien van rasterlijnen om het snijden van de plaat te vergemakkelijken.
   
 • Geen 'valse' luchtspouw
  De isolatieplaat sluit goed aan tegen het binnenspouwblad. Dit voorkomt een ‘valse’ luchtspouw die de thermische isolatiewaarde negatief beïnvloedt.
   
 • Verbeterde isolatiewaarde door aluminium folie
  Multimax 30 Ultra is voorzien van een gewapende, waterafstotende, dampopen aluminium folie met anti-corrosieve coating. De aluminium folie verbetert de isolatiewaarde van de luchtspouw.
   
 • Duurzaam product
  Bij de productie van isover glaswol wordt voor 75% gebruik gemaakt van gerecycled glas. 

Prestaties

Thermische isolatie

* R-waarde is inclusief invloed van aluminiumfolie

De Rc-waarden in onderstaande tabellen zijn berekend volgens NEN 1068:2001, NPR 2068:2002 en NEN-EN-ISO 6946:2008.

Koudebruggen veroorzaakt door aanwezige spouwankers zijn hierin meegenomen. Door het toepassen van aluminiumfolie aan de spouwzijde wordt de warmtestraling van de isolatieplaat naar het buitenspouwblad sterk beperkt. Hierdoor verbetert de isolatiewaarde van de luchtspouw. Het gevolg hiervan is dat er met dunnere isolatiedikten betere Rc-waarden kunnen worden behaald. Zie hiervoor de onderstaande tabellen met de thermische isolatieberekeningen van spouwmuurconstructies. U kunt de Rc-waarde ook zelf uitrekenen met het rekenprogramma
Termical.

Thermische isolatie spouwmuren Multimax 30 Ultra

Akoestische isolatie
Geluidsisolatiewaarden Ri per octaafband en geluidsisolatiewaarden RA voor het standaardspectrum wegverkeerslawaai.


Vochtgedrag
 • niet capillair
 • waterafstotend
 • niet hygroscopisch
 • dampopen, door geperforeerde aluminiumfolie
   
Overige eigenschappen
 • rotvrij
 • geen voedingsbodemvoor ongedierte
 • niet corrosief, door gecoate oppervlakte
 • waterdampdiffusieweerstandsgetal: μ ≈ 1,0

Verwerking

Isover Multimax 30 Ultra is bedoeld voor gedeeltelijke spouwvulling met een minimale luchtspouw van 20 mm. Volledige vulling is niet aan te raden omdat dan de isolerende werking van de luchtspouw in combinatie met de aluminiumfolie teniet wordt gedaan. Daarnaast is er ruimte nodig tussen de isolatie en het buitenblad om het metselen te vergemakkelijken. De effectieve luchtspouw moet minimaal 20 mm zijn. Onder effectieve luchtspouw wordt verstaan de ruimte tussen het isolatiemateriaal en de speciebaarden of andere oneffenheden aan de spouwzijde van het buitenspouwblad. In de praktijk betekent dit op tekening een luchtspouw van 40 mm breed.

Isover Multimax 30 Ultra wordt bij voorkeur verticaal verwerkt. Zo wordt een optimale ankerverdeling verkregen bij de toepassing van kalkzandsteen lijmelementen als binnenspouwblad. Horizontale verwerking is eveneens mogelijk. De isolatie dient in een halfsteensverband te worden aangebracht.

Bevestiging/plaatsing
Verticale verwerking van Multimax 30 Ultra:
Isover Multimax 30 Ultra dient zorgvuldig en goed sluitend tegen het binnenspouwblad te worden geplaatst. De zijde, voorzien van aluminiumfolie dient naar buiten te worden gericht (zichtzijde). Over de spouwankers worden kunststof klemschijven aangebracht. De klemschijven aandrukken tot aan de isolatie.

Per m2 minimaal 4 bevestigingen aanbrengen. De bevestigingen worden tenminste 100 mm van de rand van de plaat aangebracht en dienen ten hoogste h.o.h. 800 mm uit elkaar te liggen. In geval van blootstelling gedurende langere tijd aan weer en wind verdient het de voorkeur met extra bevestigingspunten te werken. Dit gaat wel ten koste van de isolatiewaarde.

Voor meer instructies kunt u het productblad raadplegen. Of gebruik het Isover spouwproducten verwerkingsblad voor op de bouwplaats.
 

Certificering